Izkoristimo kar nam daje narava

Finančna vzpodbuda

 

Velikokrat slišimo, da je možno pridobiti NEPOVRATNA SREDSTVA, ki jih ponuja država z namenom vzpodbujanja pridobivanja alternativnih virov energije in varčevanja energije. Seveda se noben ne bo braniil denarja, ki ti ga nekdo podari vendar je potrebno poznati kar nekaj dejstev preden se začnemo veseliti pritoka denarja na naš račun. Denarna sredstva je možno pridobiti tudi za različne naložbe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Tukaj vam bomo podali nekaj osnovnih napotkov, kakšen je pa dejanski postopek za pridobivanje sredstev pa upam, da vas bo delilio z nami čim več uporabnikov, ki imate pozitivne ali negativne izkušnje . Debato na to temo bomo razvili na forumu.

Kot je bilo že omenjeno ste lahko upravičeni do finančne spodbude (nepovratnih sredstev) s strani države če se odločite za sledeče naložbe:

  • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
  • vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
  • vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
  • vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
  • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
  • toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
  • toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
  • gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
  • nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Vsekakor je potrebno omeniti, da vam bo država povrnila le DEL sredstev, ki jih boste namenili za izvedbo vaše naložbe. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je možno pridobiti nekje v višini največ 25%. Vsekakor je potrebno zadovoljiti zahteve, ki jih postavlja EKOSKLAD že v naprej pa naj omenimo, da se boste spopadali z kar nekaj dokazili in dokumentacijo. Sicer se pa splača potrudit.

Torej, če ste se odločili za katero koli naložbo, ki je opisana v alinejah je najbolje, da si pogledate podrobnosti v tem dokumentu- EKOSKLAD.

Tukaj lahko snamete dokumentacijo za prijavo na poziv z vlogo za ukrepe A-H – elektronska oblika dokumentacije, ki si jo natisnete sami in je enakovredna tiskani! – DOKUMENTACIJA

Tukaj lahko snamete dokumentacijo za prijavo na poziv z vlogo za ukrepe I-J – elektronska oblika dokumentacije, ki si jo natisnete sami in je enakovredna tiskani! – DOKUMENTACIJA

Še enkrat pa vas vabimo, da pristopite k debati na našem / vašem forumu.

 

EKIPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *